Skip links

Přihlášením do www.antoine-fanjat.cz bez výhrad přijímáte tyto obchodní podmínky.

V souladu s článkem č. 6 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku jsou osobami odpovědnými za tyto www.antoine-fanjat.cz internetové stránky:

Vydavatel webu :

French Winemaker CZ, s.r.o

IČO : 09514627

DIČ: CZ09514627

Vedoucí redakce: Antoine Fanjat

Devonská 1223/5, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Telefonní číslo : +420.725.380.633

Email : antoine.fanjat@gmail.com

Hosting webových stránek :

Hoster : SAS OVH
2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1

Web : www.ovh.com

Rozvoj :

MARIN DESIGN

Adresa : 36, rue des frères Bouhour 59490 Somain

Web : www.marindesign.fr

Podmínky použití :

Doporučujeme používat moderní prohlížeče, jako je Firefox nebo Google Chrome.

Agentura Marin Design využívá všech prostředků, které má k dispozici, aby zajistila pravidelnou aktualizaci svých webových stránek.

Může však dojít k chybám nebo opomenutím. Uživatel internetu proto musí zajistit správnost informací u French Winemaker a nahlásit jakékoli změny na stránkách, které považuje za užitečné. French Winemaker a Marin Design nejsou v žádném případě zodpovědné za použití těchto informací a za jakékoli přímé nebo nepřímé škody, které z toho mohou vyplynout.

Sdílení odkazů:

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo jiné zdroje dostupné na internetu. Společnost FRENCH WINEMAKER CZ, s.r.o. nemá žádné prostředky k ovládání platforem propojených s jejími webovými stránkami.

FRENCH WINEMAKER CZ, s.r.o. neodpovídá za dostupnost těchto externích stránek a zdrojů, ani ji negarantuje. Nemůže být činěna odpovědnou za jakoukoli škodu jakékoli povahy vyplývající z obsahu těchto stránek nebo externích zdrojů, a zejména informací, produktů nebo služeb, které nabízejí, nebo z jakéhokoli použití těchto prvků. Rizika spojená s tímto použitím jsou plně v kompetenci uživatele internetu.

Uživatelé, předplatitelé a návštěvníci webových stránek nesmí bez předchozího výslovného souhlasu společnosti FRENCH WINEMAKER CZ, s.r.o. vytvořit odkaz na www.antoine-fanjat.cz.

V případě, že si uživatel či návštěvník přeje nastavit odkaz přesměrovávající na některou z webových stránek společnosti FRENCH WINEMAKER CZ, s.r.o., bude na něm, aby za účelem formulace svého požadavku zaslal e-mail přístupný na webu.